SOLO CLEANLine- čištění a dezinfekce

Vývoj a výroba postřikovačů je tradiční záležitostí společnosti SOLO trvající již po mnoho desetiletí. Vše začalo již na začátku 60. let, kdy SOLO vyrobilo pod svou značkou první model postřikovače. Tyto pevné základy společnosti a nabyté know-how se rokem 2018 přeměnilo nově na doménu v oblasti čištění a dezinfekce - představujeme Vám SOLO CLEANLine !

Pevná nádrž odolná vůči chemikáliím a UV zářením v mnoha kapacitních variantách. Těsnění a trysky jsou určeny pro jednotlivé dílčí oblasti možné aplikace. Pro snadné určení přesného modelu, který je pro uživatele vzhledem k typu práce nejvhodnější, jsme chemikálie rozdělili do následujících skupin:


V případě, že postřik obsahuje kyseliny,
oleje nebo chlorované uhlovodíky -
potřebujete postřikovače s FKM (Viton)
těsněním Tyto modely jsou také vhodné pro aplikaci koncentrovaných nebo zředěných kyselin v rámci pH škály 1-7.

Pokud používáte zásadité přípravky, jsou tou vhodnou volbou modely s EPDM těsněním. Tento materiál je vhodný pro přípravky patřící na pH škálu 7 – 14 (tzn. zásadité přípravky).

Potřebujete aplikovat chemikálii s co nejmenším obsahem vlhkosti? Pak jsou pro Vás ideální pěnící postřikovače s FKM (Viton) nebo EPDM těsnením. Navíc došlo k vývoji celosvětové novinky - patentovaného řešení pro nastavení a přizpůsobení aplikované pěny - varioFOAM.

Toto chytré řešení má za cíl předejít možnému nebezpečnému fyzickému kontaktu s chemikálií uvnitř postřikovače ve chvíli, kdy dochází k vnější úpravě trysky za účelem přizpůsobení pěny. VarioFOAM řešení umožňuje nastavení kvality pěny prostřednictvím speciálního kolečka a tím zabraňuje možným zdravotním komplikacím.Světová novinka a SOLO patent - VarioFOAM !
Již žádná nutnost měnění trysek nebo zbytečný kontakt s přípravkem (chemikálií) uvnitř postřikovače.
Díky SOLO patentované zpěnovací trysce varioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované vlhkosti pěny. Stačí pouze otočit nastavitelným kolečkem v požadovaném směru.

Toto lze provádět také v průběhu aplikování bez nutnosti přerušování činnosti. Kolečko je dostatečně velké a přizpůsobené také
práci v rukavicích. Jeho nastavitelné úrovně jsou:

Suché: Aplikovaná pěna je sušší a tedy více konzistentní
Vlhké: Výsledkem je pěna s vyšším stupněm vlhkosti (na bázi „gelu“)