sm bure logo

 

Již při svém založení cca před 20 lety si společnost SMBURE stanovila cíl – být nejlepší na světě v dezinfekční/postřikové aplikační technice. K dosažení svého cíle vynakládá průběžně nejen velké úsilí, ale i značné finanční investice.

SMBURE neustále maximalizuje konkurenceschopnost svých technologií na světových trzích a tím podporuje svůj další rozvoj a růst.