SOLO CLEANLine- čištění a dezinfekce

Modely CleanLine v několika kapacitních variantách jsou vyrobeny ze speciálních materiálů odolných vůči chemikáliím na čištění a dezinfekci. Těsnění a trysky jsou určeny pro jednotlivé dílčí oblasti možné aplikace. Pro snadné určení přesného modelu, který je pro uživatele vzhledem k typu práce nejvhodnější, jsme chemikálie a oblasti použití rozdělili do následujících skupin:


V případě, že postřik obsahuje kyseliny,
oleje nebo chlorované uhlovodíky -
potřebujete postřikovače s FKM (Viton)
těsněním Tyto modely jsou také vhodné pro aplikaci koncentrovaných nebo zředěných kyselin v rámci pH škály 1-7.

Pokud používáte zásadité přípravky, jsou tou vhodnou volbou modely s EPDM těsněním. Tento materiál je vhodný pro přípravky patřící na pH škálu 7 – 14 (tzn. zásadité přípravky).

Potřebujete aplikovat chemikálii s co nejmenším obsahem vlhkosti? Pak jsou pro Vás ideální pěnící postřikovače s FKM (Viton) nebo EPDM těsnením. Navíc došlo k vývoji celosvětové novinky - patentovaného řešení pro nastavení a přizpůsobení aplikované pěny - varioFOAM.

Toto chytré řešení má za cíl předejít možnému nebezpečnému fyzickému kontaktu s chemikálií uvnitř postřikovače ve chvíli, kdy dochází k vnější úpravě trysky za účelem přizpůsobení pěny. VarioFOAM řešení umožňuje nastavení kvality pěny prostřednictvím speciálního kolečka a tím zabraňuje možným zdravotním komplikacím.Světová novinka a SOLO patent - VarioFOAM !
Již žádná nutnost měnění trysek nebo zbytečný kontakt s přípravkem (chemikálií) uvnitř postřikovače.
Díky SOLO patentované zpěnovací trysce varioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované vlhkosti pěny. Stačí pouze otočit nastavitelným kolečkem v požadovaném směru.

Toto lze provádět také v průběhu aplikování bez nutnosti přerušování činnosti. Kolečko je dostatečně velké a přizpůsobené také
práci v rukavicích. Jeho nastavitelné úrovně jsou:

Suché: Aplikovaná pěna je sušší a tedy více konzistentní
Vlhké: Výsledkem je pěna s vyšším stupněm vlhkosti (na bázi „gelu“)