ZINKOVÝ SPREJ


Zinkový sprej SOPPEC

Hmota určená pro galvanizaci ocelových povrchů za studena může sloužit k opravám zvětralého zinkového nánosu, na ocelové součásti, karoserie, oplocení, kovové části budov a v těžkém průmyslu.
Tato podkladová hmota vytváří pevnou lesklou ochrannou vrstvu odolnou vůči korozi na ocelových plochách, kterým dává vzhled nově galvanizovaných.

VLASTNOSTI
• Velmi dobrá adheze, povrchově vynikající
pro lakování
• Chemicky odolná
• Tepelně odolná do 250 °C
• Suchá vůči prachu: po 10 až 15 minutách
• Suchá na dotyk: po 20 až 30 minutách
• Doba schnutí před nanášením další vrstvy:
24 hodin


PARAMETRY
Objednací číslo: 470201
Balení: 500ml
Složení:
Pojivo: epoxidový ester
Pigmenty: zinkový a hliníkový, s vysokým
stupněm čistoty
Hnací plyn: dimetyléter