ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ SPREJ


Čistící a odmašťovací sprej SOPPEC

Čistící a odmašťovací prostředek profesionální třídy se silným ředicím účinkem. Může sloužit k údržbě například částí strojů, brzdivých čelistí a obložení, řetězů a mechanizmů a také k čištění kompresorů a průmyslových instalací.

Nenechává zbytkové stopy, není vodivý, není korozivní.

PARAMETRY
Objednací číslo: 900006
Balení: 500 ml
Složení: alifatické uhlovodíky
Vzhled: čirá tekutina
Hnací plyn:CO2
VOC-EU g/l:708 g/l
Relativní hustota (20 °C g/ml):0,725
Tlak páry při 20 °C:4,7 – 5,7 bar
Průtočné množství spreje:4,3 g/s

POUŽITÍ
Před použitím důkladně promíchejte. Nastříkejte sprej na čištěný povrch a vyčkejte než mazivo či jiná nečistota zmizí.